Cevre Dostu Yesil Binalar Dernegi

Odak Peyzaj Tasarım, sürdürülebilir yapıların Türkiye'de yaygınlaşması ve tanınmasına önderlik eden ÇEDBİK bağımsız kuruluşunu ve geliştirdiği "Yeşil Konut Sertifikası"nı yakından takip etmektedir.

 
ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR DERNEĞİ HAKKINDA

(Kaynak: http://cedbik.org/sayfalar.asp?KatID=2&ID=19)

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, Türkiye’deki yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. 2007 yılında kurucu başkanımız Sn. Ali Nihat GÖKYİĞİT ve kurucu başkan yardımcımız ve Sn. Duygu ERTEN önderliğinde bir araya gelen 25 kurucu üyeyle çıktığımız yolda bugün 100`den fazla üyemiz tarafından desteklenmekteyiz.  

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, ekolojik sorunların arttığı günümüzde, bütüncül bir yaklaşım ve ekolojik duyarlılıkla inşa edilmiş bina ve yerleşimler aracılığıyla daha sağlıklı yaşam ortamlarına kavuşacağımız inancıyla hareket etmektedir.

Derneğimiz, toplumsal farkındalığı arttırmak ve inşaat sektörünü bu ilkeler ışığında üretim yapmaya teşvik etmek amacıyla eğitimler düzenlemekte, yerel yönetimler, üniversiteler vb. konunun tüm ilgilileri ile örnek projeler ve çalışma modelleri geliştirmekte ve yaygınlaşması için çalışmaktadır. 

Bina ve yerleşimleri çevresel etkilerine göre değerlendiren sistemler, hedeflenen yeşil dönüşüm sürecinde etkili bir araçtır. Bu alanda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, ülkemizde önemli bir boşluğu doldurmak amacıyla ulusal koşullara uygun bir Değerlendirme Sistemi oluşturma çalışmalarına başlamıştır.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, Haziran 2012'de 'Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC) Tam Konsey Statüsü' kazanmıştır ve yeşil bina hareketinin altyapısını oluşturma çalışmalarına giderek artan bir katılımla devam etmektedir.

ÇEDBİK İLETİŞİM
Adres: Başlık Sokak Hızır Apt. No:2 Daire.8 Levent, İstanbul, Türkiye
Tel   : 0212 269 59 41-42
Faks : 0212 284 21 14
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://www.cedbik.org