KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA

 

 

Kentsel Tasarım HedefleriÇEVRE, İNSAN ve KENT

Kentleri anlamlandıran "İNSAN" aynı zamanda yaşadığı "ÇEVRE" doğrultusunda sosyal, ekonomik ve kültürel alışkanlıkları şekillenen bir canlıdır. Her "KENT" barındırdığı kentlilere en iyi imkânları sunabilecek nitelikte tasarlanmayı hak eder. Kentin kimliği, fiziksel yapısı, sosyokültürel yapısı gibi etkenlere bağlı olarak değişebilen ihtiyaçlar ve bunları karşılamak üzere üretilebilecek sonsuz çözüm bulunmaktadır. Konforlu, erişilebilir, ekolojik, teknolojik ve modern tasarımlar ile kente ve kentlilere çözüm olmayı hedeflemekteyiz.

İdeal KENTSEL TASARIM için neler yapıyoruz?

Kentsel AnalizTıpkı kentliler arasındaki farklılıklar gibi kentler de birbirinden farklıdır. Her kent, semt ve hatta mahalle kendine özgü nitelikleri doğrultusunda değerlendirilmelidir.

"Taklit ile oluşturulan mekanlar kenti kimliksizleştirmektedir."

Sağlam dayanakları olan, özgün ve sürdürülebilir plan, karar ve tasarımların oluşturulabilmesi için uzun süreli araştırma, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ çalışmaları yürütülmektedir.

Böylece sadece estetik yararların değil, SOSYOLOJİK, EKOLOJİK ve EKONOMİK yararların da hedeflendiği kentsel alanlar oluşturulabilmektedir.

Kentsel Tasarım Süreci